V Malých Karpatoch spozorovali medvede

8620

Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty predpokladá na základe nálezu pobytových znakov, ako aj  viacerých hlásení o pozorovaní medveďa, pohyb dvoch až troch jedincov v našom regióne.

Podľa Správy CHKO Malé Karpaty sa verejnosť nemusí obávať, lebo pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. Zároveň však upozornili, že v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, je vhodné správať sa primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či húštiny.

„Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,“ pripomenula správa CHKO. Medveď hnedý je zákonom chránený. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody alebo Správu CHKO Malé Karpaty.

Zdroj: Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty