V Nemocnici Bory začali testovať heliport

721

Heliport na streche novej bratislavskej Nemocnice Bory, ktorej prvé pracoviská majú otvoriť už v marci tohto roka, začali tento týždeň testovať. V stredu 11. januára sa uskutočnil prvý technický let Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Testovala sa prevádzka heliportu za denných podmienok a dobrej viditeľnosti, ako aj počas tmy.

Oblet vykonával ľahký dvojmotorový vrtuľník EC 135. Na heliport, ktorý je umiestnený na kovovej konštrukcii na streche nemocnice, priletel približne o 15.45 h, vykonal oblet počas dennej viditeľnosti a následne pristátie na heliporte. Tam posádka počkala do západu slnka a následne vykonala oblet ešte počas tmy.

„Predtým, ako Dopravný úrad vydá rozhodnutie o schválení a kompletnom uvedení heliportu do prevádzky, je potrebné vykonať oblet, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvý sa vykonáva počas dňa za normálnych podmienok viditeľnosti, kedy si posádka vrtuľníka naletí na heliport zo všetkých letových smerov a posúdi možnosti manévrovania a pristátia. Druhá fáza je zaletenie na heliport počas tmy, kedy pilot pristáva pomocou navigačných svetiel na osvetlenú plochu,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ Nemocnice Bory Juraj Kaiser.

S nemocnicou je heliport prepojený dvoma výťahmi, ktoré smerujú priamo na rádiodiagnostické pracovisko a operačné sály, aby mohol byť akútny pacient okamžite ošetrený. Heliport sa staval ako súčasť nemocnice a samotná inštalácia technológií trvala s prestávkami tri mesiace. Po technologickej stránke je heliport plne vybavený. Jeho osvetlenie pozostáva z najnovšieho LED navigačného systému, ktorý ovláda buď pilot priamo z vrtuľníka alebo zodpovedný pracovník z riadiaceho strediska v nemocnici. V zimnom období je heliport zabezpečený proti namŕzaniu vďaka vyhrievaniu pristávacej plochy. Súčasťou vybavenia je aj systém automatického hasenia pre prípad požiaru. 

Nemocnici starosť o prevádzku a udržiavanie heliportu odpadne. Na to, aby bol heliport celoročne v dobrom technickom stave, ktorý zodpovedá platným predpisom a prevádzkovým štandardom, bude dohliadať slovenská spoločnosť TECHNISERV, ktorá sa podieľala aj na technologickej časti výstavby heliportu. 

„Pri transporte pacientov sú kľúčové rýchlosť, bezpečnosť a efektivita. Nemocničné heliporty preto vybavujeme najmodernejšími a najspoľahlivejšími technológiami, aby sme prispeli k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre pacientov a záchranárov a celkovo k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Verím, že v horizonte pár rokov sa podarí na Slovensku vybudovať sieť logicky rozmiestených a najmä certifikovaných heliportov, ktoré budú spĺňať platné európske štandardy,“ uviedol Roman Danda, riaditeľ TECHNISERVu.

Nemocnica Bory získala v novembri 2022 právoplatné kolaudačné rozhodnutie a tento mesiac i právoplatné povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice. V marci medzi prvými otvorí nemocničné ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko a rovnako aj radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií, 350-tisíc ambulantných vyšetrení a celkovo plánuje zamestnať viac ako 1500 ľudí.

Zdroj: TS Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare