V Novom Meste sa začala inventarizácia stromov a kríkov

758
Foto: TASR
Foto: TASR

V uliciach mestskej časti môžete stretnúť pracovníkov, ktorí budú merať rozmery jednotlivých drevín, zhodnocovať ich zdravotný stav, stabilitu a vitalitu, v prípade potreby navrhovať technológiu ich ošetrenia a vyhotovovať fotodokumentáciu.

Tohtoročná fáza inventarizácie novomestských drevín bude prebiehať od 1. júna až do 30. septembra 2021 v lokalitách, ktoré sú vyznačené na mapke. Túto službu zabezpečujú pre Nové Mesto odborní pracovníci spoločnosti MAPA Slovakia Digital, ktorí budú mať pri sebe príslušné potvrdenie od mestskej časti Nové Mesto.

Ďalšia fáza inventarizácie bude pokračovať budúci rok. Na základe získaných údajov bude následne spracovaný dokument starostlivosti o dreviny v Novom Meste.

Zdroj: Nové Mesto