V Pezinku pribudla nová svetelná križovatka. Na toto si dajte pozor

1309

Križovatka ulíc Myslenická a Grobská bola v minulosti často miestom dopravných nehôd. Vybudovaním svetelnej križovatky sa zabezpečí väčšiu plynulosť dopravy a bezpečnosť. V prevádzke bude už vo štvrtok 31. 3. 2022 od 10:00 hod. Ide o cestu II/502 v križovatke s cestou III/1083 smer Slovenský Grob.

Vodičov možno prekvapí nezvyklý spôsob riešenia pravého odbočenia v smere jazdy od obce Slovenský Grob. Vzhľadom na vysoký podiel vpravo odbočujúcich vozidiel a stavebno – technický stav križovatky (krátke radiace pruhy pred križovatkou vzhľadom na blízkosť železničného nadjazdu) bol odsúhlasený návrh pridania zelenej doplnkovej šípky pre smer pravého odbočenia v smere do centra Pezinka, ktorá bude aktívna súčasne počas signálu voľno zo smeru od Bratislavy. Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.

Pôvodne bola v tomto mieste neriadená styková križovatka, ktorá bola vyznačená len zvislým a vodorovným dopravným značením. Vybudovaním novej cestnej dopravnej signalizácie s dynamickými prvkami riadenia a kamerovým dohľadom dosiahneme zlepšenie dopravnej situácie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečila projekčnú prípravu a následne realizáciu svetelne riadenej križovatky za účelom vyriešenia nepriaznivého stavu, ktorého následkom bola tvorba rozsiahlych dopravných kongescii, ktoré spôsobovali výrazné časové straty v doprave.

„Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pred využitím jazdy na uvedenú zelenú doplnkovú šípku, dôsledne dbali na danie prednosti v jazde vodičom jazdiacim v hlavnom smere. Veríme, že uvedené riešenie sa v praxi osvedčí a týmto riešením sa výrazne vylepší plynulosť cestnej premávky, v takto upravených križovatkách,“ dodáva Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku.

Zdroj: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja