V pondelok sa uskutoční pracovné stretnutie predsedov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

527

V pondelok 19. decembra 2022 o 16,00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie predsedov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v rokovacej sále na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja za účelom voľby členov do Územnej školskej rady Bratislavského samosprávneho kraja.

Predsedovia budú voliť troch zástupcov z riaditeľov škôl a školských zariadení, štyroch zástupcov z predsedov rád škôl a školských zariadení a dvoch zástupcov rodičov z kandidátov navrhnutých školskými radami.