V Rači pribudol nový „tajný“ parčík

678

V Krasňanoch vznikol nový verejný priestor, ktorý bol predtým skrytý za plechovou ohradou na Hnilíckej ulici pri CVČ. Dané miesto je už verejnosti dostupné, no ešte sa tam budú robiť úpravy.

Oproti predchádzajúcemu stavu je však vidieť veľké zmeny. Celoplošne sa ošetrila zeleň, narovnali sa pôvodné chodníky tak, ako im korene stromov dovolili. Vytvorili sa nové prepojenia na pôvodné chodníky a na záver osadili štyri stoly a 12 mobilných stoličiek.

„Som rád, že sa postupne darí rozširovať plochy verejne prístupnej zelene pre obyvateľov Krasňan. Verím, že sa nám čoskoro podarí získať prostriedky aj na projekt parčíku na Strelkovej v Rači či revitalizovať priestor pred farským kostolom a tiež rozbiehame projekt parčíku Na pasekách“, hovorí starosta MČ Rača Michal Drotován.

Ide o približne 1400 metrov štvorcových zeleného priestoru s hustou zeleňou, pôvodnými chodníčkami a dočasným sedením. To nahradilo predtým oplotený areál, ktorý pred desaťročiami slúžil na pestovateľské práce a bol verejnosti nedostupný, zarastený.

„V roku 2022 tu plánujeme vytvoriť sieť mlátových chodníkov, osadiť lavičky a celoplošne revitalizovať zelené plochy. Nestáva sa často, že v Bratislave sprístupňujeme úplne nový verejný priestor. Som rád, že po rokoch hľadaní konsezu na vytvorení bezpečného aj dostupného priestoru, sme dospeli ku kvalitnému výsledku. Máme z tohto veľkú radosť,“ hovorí Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy.

Zdroj: MČ Rača