V roku 2020 bolo vydaných najmenej cestovných pasov za posledných 10 rokov

569

V roku 2020 poznačenom pandémiou bolo vydaných najmenej cestovných pasov za posledných desať rokov. Pracoviská Ministerstva vnútra SR prijali 175.288 žiadostí, čo je o 264.494 menej ako rok predtým. Vyplýva to zo Správy o stave verejnej správy za rok 2020, ktorú publikovalo MV SR.

„Z celkového počtu žiadostí tvorilo 27,6 percenta žiadostí o vydanie dokladu pre držiteľa do šiestich rokov a 21 percent žiadostí o vydanie dokladu pre držiteľa vo veku šiestich až 16 rokov. Žiadosti o expresné doručenie cestovného dokladu za poplatok tvorili 26,2 percenta,“ priblížil rezort v správe.  

Podobne ako v iných rokoch evidoval rezort najviac žiadostí v letných mesiacoch máj, jún, júl a august. „V oboch sledovaných rokoch (2019, 2020) bolo zaznamenaných absolútne najviac žiadostí v mesiaci jún,“ doplnil rezort v správe.

Najviac cestovných pasov vydali v roku 2020 útvary Košice  (9282), Bratislava 3 (7281) a Bratislava 1 (6852). Najmenej vydaných pasov zaznamenal rezort v Hnúšti (59), Spišskej Starej Vsi (109) a Želiezovcach (173).

Zdroj: TASR