Vakcíny proti ochoreniu COVID-19: Otázky a odpovede

60586

Na Slovensku sa začalo očkovanie proti koronavírusu. Ako je možné, že vakcína bola vyvinutá tak rýchlo? Aké sú riziká? Aká je účinnosť vakcíny? Na akom princípe funguje? Prinášame odpovede na najčastejšie otázky. Informácie sme zostavili z relevantných zdrojov.

Aký význam má očkovanie?
Očkovanie predstavuje jednak osobnú ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný a tiež kolektívnu ochranu komunity, res. spoločnosti. K tom je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie v prípade COVID-19 (tzv. kolektívna ochrana).

Akou vakcínou sa na Slovensku očkuje?
Európska agentúra pre lieky (EMA) a Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠUKL) zaregistrovali dosiaľ tieto vakcíny, ktoré sa používajú na Slovensku (kliknutím na názov vakcíny sa dozviete podrobnosti):

Kto môže podávať vakcínu?
Ako pri každej vakcíne, aj vakcína proti koronavírusu sa má podávať pod lekárskym dohľadom v zdravotníckom zariadení, ktoré v takomto prípade dokáže bezodkladne poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Kto musel schváliť používanie vakcíny?
Udelenie podmienečnej registrácie pre vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19 schválila Európska lieková agentúra (EMA).

Potvrdíte mi medzinárodný očkovací preukaz?

Zatiaľ nie. Medzinárodné očkovacie preukazy v našom očkovacom centre nepotvrdzujeme. Vydáme vám naše vlastné potvrdenie o očkovaní, s ktorým by ste mali prísť za všeobecným lekárom, ktorý vám akýkoľvek potrebný doklad na základe toho nášho potvrdí.

Ako je možné, že vakcína proti covid-19 bola vyvinutá a otestovaná tak rýchlo?
Vývoj vakcíny na Covid-19 sa v tomto roku stal absolútnou prioritou vo vedeckých a farmaceutických kruhoch. V tomto roku sa na to sústredilo enormné množstvo energie a financií aj za cenu odloženia iných projektov. Vďaka tomu mohli výrobcovia vakcín maximalizovať počet expertov a vedcov, ktorí na vývoji vakcín pracovali. Množstvo procesov, ktoré súvisia s vývojom a testovaním vakcíny bolo optimalizovaných a odbyrokratizovaných, ale nikdy nie na úkor samotnej bezpečnosti. Klinické skúšanie ako také prebieha štandardne. Zjednodušené a zrýchlené je to, čo sa deje okolo nich. Za normálnych okolností jednotlivé fázy predklinického a klinického skúšania nasledujú postupne jedna za druhou. V tomto prípade sa spúšťali súbežne – ešte predtým, než bolo dokončené prvé kolo, štartovalo druhé kolo. Väčšiemu riziku tak môžu byť potenciálne vystavení dobrovoľníci v jednotlivých fázach klinického skúšania, ale výsledný produkt musí prejsť všetkými fázami rovnako ako akákoľvek iná vakcína. Výsledná vakcína tak bude rovnako bezpečná.

Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?
Vakcinácia prebieha postupne na základe prioritizácie. Prioritne budú zaočkované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v prvej línii a v teréne, potom osoby v rizikovom veku a onkologickí pacienti pacienti či pacienti s chronickými chorobami následne špecifické skupiny a potom ostatní obyvatelia nad 18 rokov.

V prípade, že bude voľný termín na očkovanie zo zoznamu náhradníkov, musí byť zaregistrovaná osoba pripravená bezodkladne sa dostaviť do veľkokapacitného očkovacieho centra v Bratislave (Národný futbalový štadión, ul. Viktora Tegelhoffa 4) spravidla do 60-90 minút od prijatia telefonátu a následnom potvrdení záujemcom.

Pre koho je aktuálne otvorené prihlasovanie na očkovanie?

 • zdravotnícki pracovníci,
 • osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov,
 • zamestnanci zariadení sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci,
 • osoby nad 85 rokov,
 • osoby nad 75 rokov,
 • a osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre ľudí v domovoch sociálnych služieb.

Kde sa môžem prihlásiť na očkovanie?

Prihlásiť sa môžete tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Aké je poradie skupín ľudí v očkovaní?

I. vlna očkovania (začiatok očkovania: december 2020)

 1. Zdravotnícki pracovníci
  • zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ,
  • zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami,
  • ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom,
  • študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov,
  • ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod…
 2. zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania,
 3. zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu – v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou
  • silové zložky – vojaci, policajti, hasiči (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou),
  • pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou).

II. vlna očkovania (začiatok očkovania: január 2021)
Pacienti v DSS – aplikácia vakcíny prostredníctvom mobilných tímov,
pacienti nad 65 rokov,
imobilní pacienti – vakcinácia zabezpečená mobilnými jednotkami,
onkologickí pacienti,
dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo na hemodialyzačných centrách,
transplantovaní pacienti,
pacienti s biologickou liečbou,
pacienti s autoimunitnými ochoreniami,
pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou ku podaniu vakcíny,
pacienti s diabetes mellitus,
pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod…,
pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami,
pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
ostatní pacienti s chronickými chorobami.

III. vlna očkovania (začiatok očkovania: február 2021)
Učitelia,
MRK,
bezdomovci,
azylanti.

IV. vlna očkovania (začiatok očkovania: marec 2021)
Ostatní obyvatelia starší ako 18 rokov.

Zdroje:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Úrad verejného zdravotníctva
korona.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR

Dokumenty k vakcíne
Súhrn charakteristických informácií o lieku (SPC) a Písomná informácia pre používateľa (PIL/ príbalový leták) sú dostupné na stránke Európskej liekovej agentúryna stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Na stiahnutie:
Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR