Požiadajte o individuálnu dotáciu. Vaše projekty podporíme sumou 465 tisíc eur

698

Do konca septembra môžete podať žiadosť o individuálne dotácie, o ktorých bude rozhodovať predseda BSK Juraj Droba.

Na podporu projektov z tejto schémy je vyčlenených až 465 000 eur. Maximálna výška je 5000 eur na projekt. Každý žiadateľ môže podať maximálne dve žiadosti a v rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa. Termín predkladania žiadostí je do 30.9.2021. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.

Postup a ďalšie podrobnosti nájdete TU.