Veľké jarné čistenie v Hviezdoslavove

689

Už v sobotu 17. apríla od 9:00 v celej obci! Hviezdoslavovo pozýva obyvateľov obce na jarné čistenie, ktoré bude zamerané na odpadky popri cestách a na verejných plochách, okolo rybníka, či na čierne skládky v lesíkoch.

Ako to bude v sobotu 17.4. prebiehať? Začína sa o 09:00 na mieste s koordinátormi akcie tu:

  • Hviezdne Bývanie + ul. Jarná a okolie – koordinátorka Tatiana Skybová (pred budúcou polyfunkciou HB)
  • Centrum obce („stará“ obec) a okolie – koordinátor bude doplnený (pri obecnom úrade)
  • Podháj + rybník a okolie – koordinátor Marek Lackovič (pri rybníku v Podháji)
  • Záhrady – koordinátorka Janka Almášiová (pri vstupe do Záhrad)

Koordinátorky a koordinátori rozdajú dobrovoľníkom vrecia na mieste stretnutia a rozdelia pracovné skupinky. Zber vriec bude zabezpečený s cieľovým miestom uskladnenia v technickom dvore Úseku obecnej údržby za Obecným úradom Hviezdoslavov, na Hlavnej ulici. Nezbiera sa stavebný odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, konáre, tráva.

Vyzbierané vrecia nechajte pri ceste v každej z horeuvedených štyroch častí obce na jednom vopred stanovenom mieste a po skončení vášho úseku koordinátor zabezpečí ich bezpečný zvoz.

V prípade, že sa nemôžete daný deň zúčastniť, no zároveň by ste chceli vyzbierať odpadky vo vašom okolí, kontaktujte obec na telefónnom čísle 0919 269 200, kde vám vysvetlia ďalší postup.

Zdroj: Hviezdoslavov