Centrá rodinného typu sa stávajú realitou

1205

Spustili sme projekt deinštitucionalizácie, v rámci ktorého postupne veľké zariadenia nahradia menšie, rodinného typu. Základné kamene dvoch projektov symbolicky poklepal aj župan Juraj Droba: „Tento projekt patrí medzi moje srdcovky. Znamená totiž obrovskú zmenu nielen pre pár zariadení, ale mení pohľad na sociálne služby ako také.“ Začíname dvomi centrami – DSS Merema a DSS Rača. Viac o tomto skvelom projekte, ktorý robí zariadenia sociálnych služieb ľudskejšie, príjemnejšie a dôstojnejšie, sa dozviete v našom videu.