Vianočné aktivity v župnom zariadení Sibírka

645

Župné zariadenia sociálnych služieb neúnavne organizujú pre klientov tvorivé aktivity a stretnutia. Aj v Centre sociálnych služieb Sibírka boli sviatky plné podnetov.

Po dvoch rokoch pandémie v zariadení obnovili tvorivé popoludnie pre seniorov z Rače. „V minulosti spoločne s deťmi a ich rodinami tvorili rôznymi technikami a veríme, že spolupráca sa opäť obnoví.“ Začiatkom decembra zorganizovalo zariadenie „Adventné stretnutie“ s rodinami, ktorým poskytuje službu včasnej intervencie. Spoločne piekli medovníky, ozdobovali, skúsili vyrobiť svietnik a deti navštívil aj Mikuláš. Utorkové popoludnia sú zase venované „Hravému tvoreniu“. „Stretávajú sa rodiny z našej služby včasnej intervencie a čas trávia maľovaním, tvorením keramiky, ale aj pečením. Pri týchto aktivitách majú rodičia možnosť vidieť, ako pomocou jednoduchých činností rozvíjať jemnú motoriku, vedomosti a komunikačné zručnosti. Zároveň si môžu vymieňať svoje skúsenosti, ale aj porozprávať o ich radostiach a starostiach.“