VIDEO: Diaľničná križovatka D4 medzi Vajnormi a Čiernou Vodou

3288

Križovatka sa nachádza na budúcom úseku diaľničného obchvatu D4 v úseku Bratislava-východ – Rača.

Diaľnica D4 od budúcej križovatky s diaľnicou D1 pokračuje severozápadným smerom v k. ú. Svätý Jur, križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje cestu III/5021 (VajnoryČierna voda), približne 300 m od východného okraja existujúcej zástavby MČ BA–Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok.

Pozrite si unikátne video, ako pokračuje výstavba.