VIDEO: Nahliadnite do zariadenia sociálnych služieb Dom Svitania v Jakubove

1264

Pozrite si reportáž o živote v zariadení, ktoré pripravuje klientov na samostatný život formou nácviku zručností a neformálnym vzdelávaním.

V reportáži sa vám predstaví personál aj prijímatelia sociálnej služby, spoznáte terapie a dozviete sa aj dôvody, prečo sa ľudia s mentálnym postihnutím dali zaočkovať. Video odvysielala RTVS ako súčasť relácie Byť zdravý je výhra a pozrieť si ho môžete v televíznom archíve.

Dom Svitania, n. o. v Jakubove poskytuje prijimateľom sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku z rozpočtových prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja. BSK má u neziskovej organizácie zazmluvnených 7 miest a v roku 2021 poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 17.146,56 €.