Viete, čo má spoločné Malokarpatské múzeum, Vatikánska knižnica a Európska vesmírna agentúra?

1063

Archiváciu dát. Historické zbierky Malokarpatského múzea v Pezinku sme sa rozhodli ochrániť pre ďalšie generácie.

Sú digitalizované rovnakým spôsobom, ako napríklad knihy z Vatikánskej knižnice, archív Európskej vesmírnej agentúry či spoločnosti Disney,“ vysvetľuje župan Juraj Droba. Digitálne údaje a snímky sú na špeciálnom filmovom páse s použitím binárneho kódu. Nasledujúcich 17 generácií tak bude poznať naše cechy a remeslá – zmestili sa na dva kotúče.A postupne zdigitalizujeme celý kraj.“

Zľava zástupca spoločnosti Ladislav Hodinka a župan Juraj Droba
Zľava zástupca spoločnosti Ladislav Hodinka a župan Juraj Droba

Archívne médiá využívajúce magnetický záznam strácajú časom svoje vlastnosti, sú veľmi citlivé k vonkajším vplyvom a navyše podliehajú technologickému zastarávaniu. Jedným z príkladov je aj archivácia dát z prvej úspešnej misie na Mars v roku 1975. V roku 1990 tieto údaje uložené na dobových médiách už NASA nedokázala prečítať. Našťastie niekomu skeptickému vtedy napadlo údaje aj vytlačiť a tak NASA mohla obnoviť stratené dáta z vytlačených papierov.

Spoločnosť Piql Slovakia odovzdala na stretnutí dva kotúče, každý obsahuje 250 gigabytov dát:

Film 1 – Keramika

Film 2 – Cechy a remeslá, Remeslá a debnárstvo, Miery a váhy, Mestská správa

Projekt bol hradený individuálnou dotáciou župana vo výške 5.000,- EUR.