VÍZIA: Takto bude vyzerať „SMART“ škola

2261

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja bol v máji tohto roku zriadený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. Ide o centrum nových nápadov a prístupov a bude prinášať dáta pre správne rozhodovanie politikov. Inštitút predstavil víziu, ako má vyzerať moderné školstvo a vzdelávanie v kraji. Dokument nesie názov „SMART“ škola.

„Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré by podľa nás, Bratislavského samosprávneho kraja, SMART škola mala plniť. Avšak za najdôležitejšie považujeme vytvorenie SMART školy ako zelenej, digitálnej inkluzívnej školy, ktorá kontinuálne spolupracuje so školami na rôznych stupňoch vzdelávania. Je nie len vzdelávacím centrom, ale tiež športovým, kultúrnym spoločenským centrom pre záujmovú, klubovú a relaxačnú činnosť obyvateľov obce, mesta alebo mestskej časti. V rámci podpory celoživotného vzdelávania poskytuje svoje priestory na formálne a neformálne vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľov,“ vysvetľuje Martin Hakel, vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. 

BSK vo svojej vízii rieši, akým spôsobom pristupovať k celkovej transformácií školstva, školskej infraštruktúry a vzdelávania, za účelom jeho komplexného skvalitnenia a prispôsobenia požiadavkám a potrebám súčasnosti.

 „Vízia SMART školy je založená na myšlienke vybudovania školskej infraštruktúry, ktorá poskytuje vzdelávanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia a definuje funkcie, ktoré by SMART škola mala plniť. Považujeme za kľúčové, aby sa v rámci transformácie školstva, školskej infraštruktúry a vzdelávania, za účelom ich komplexného skvalitnenia a prispôsobenia súčasným požiadavkám a potrebám, vytvárali SMART školy ako zelené, digitálne a inkluzívne školy. Také, ktoré kontinuálne spolupracujú so školami na rôznych stupňoch vzdelávania. Sú nie len vzdelávacími, ale tiež športovými, kultúrnymispoločenskými centrami pre záujmovú, klubovú a voľnočasovú činnosť obyvateľov obce, mesta alebo mestskej časti. V rámci podpory celoživotného vzdelávaniaposkytujú svoje priestory na formálne a neformálne vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľov,“ dopĺňa Matúš Krnčok, ktorý má v Inštitúte regionálnej politiky Bratislavského kraja na starosti školstvo a inovácie.

Súčasťou dokumentu SMART školy je tiež koncept SMART kampusu, ktorého jedinečnosť spočíva v prepájaní všetkých stupňov vzdelávania v rámci jednej inštitúcie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a prípadová štúdia SMART kampusu v zahraničí.

Celý dokument na stiahnutie