Vláda chce podporiť kompostovanie a zber bioodpadu najmä v meste

852

Kompostovanie a zber bioodpadu má v pláne vláda podporiť najmä v meste. Spresniť by sa mala aj evidencia biologického odpadu.

Pre obce by sa malo vydať usmernenie, ktoré by kompostovanie v domácnostiach riadne započítavalo do výpočtu komunálneho odpadu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti ochrany životného prostredia.

Vláda tiež podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Ministerstvo životného prostredia by malo vypracovať plán prechodu.
Zvýšiť by sa mal aj poplatok za skládkovanie, a to do takej miery, aby motivoval ľudí k dôkladnému triedeniu odpadu. Zavedie sa aj povinnosť množstvového zberu odpadu, môže to byť aj v kombinácii s poplatkom, uvádza sa v PVV.

Do financovania triedeného zberu chce vláda zapojiť každého väčšieho výrobcu obalových a neobalových výrobkov, a to nielen podnikateľov, ale aj štátnu správu.

Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách Európskej únie integrálnou súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať,“ uvádza sa v PVV. Vláda chce vytvoriť aj podmienky na zvýšenie miery spaľovania odpadu, ktorý vznikne na SR.

Ambíciou vládneho kabinetu je motivovať výrobcov, aby na trh uvádzali environmentálne výhodnejšie výrobky a obaly. Robiť to chce prostredníctvom ekomodulácie.

Plánuje sa zefektívniť rozšírená zodpovednosť výrobcov tak, aby systém fungoval efektívne a dosiahla sa vyššia stabilita. Vláda chce aj prostredníctvom ekomodulácie lepšie motivovať výrobcov, aby uvádzali na trh environmentálne vhodnejšie výrobky a obaly. Zadefinovať sa má aj minimálny štandard služby a služby triedeného zberu by sa mali obstarávať cez tendre.

Vládny kabinet zamýšľa zlepšenie vnútorných mechanizmov kontroly výrobcov aj organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom nezávislých audítorských spoločností.

Zdroj: TASR