Vrakuňa namontovala nové sedadlá na tribúnu v areáli Športového klubu

865

Mestskej časti Vrakuňa sa podarilo zakúpiť a namontovať 147 nových sedadiel na tribúnu v areáli Športového klubu Vrakuňa. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity futbalového štadióna v mestskej časti a podpora športových aktivít a návštevnosti futbalových zápasov ŠK Vrakuňa Bratislava.

Projekt „Sadnime si k futbalu“ bol zrealizovaný s finančnou podporou z dotačného programu Individuálna dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2021.

Zdroj: MČ Vrakuňa