Vrakunský lesopark zrevitalizovali. Podarilo sa vysadiť až 142 kusov drevín

1236

Zlepšenie kvality životného prostredia patrí medzi dôležité ciele mestskej časti Vrakuňa. Mestskej časti sa tento rok podarilo zrealizovať výsadbu 142 kusov drevín v lesoparku, a to aj vďaka projektu „Revitalizácia Vrakunského lesoparku“, ktorý Vrakuňa podala na Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – Výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021. Najdôležitejšie pre projekt bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup kvalitného výsadbového materiálu I. kategórie.

„Pre danú lokalitu sme zvolili pôvodné druhové zloženie s obvodom kmeňa 17-20 cm, pozostávajúce z topoľa bieleho, topoľa čierneho, jaseňa štíhleho, čremchy strapcovitej a jarabiny vtáčej. Výsadba sa realizovala prostredníctvom dodávateľa, ktorý sa o dreviny bude odborne starať počas ďalších troch rokov,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Celý proces výsadby bol zabezpečený v súlade s vypracovanou Krajinno-architektonickou štúdiou, platnými právnymi predpismi a normami. „Srdečne ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám na nákup nových drevín prispel dotáciou vo výške 9 500 €,“ dodáva samospráva.

Zdroj: MČ Vrakuňa