Vraky či čierne skládky môžete v Rači nahlasovať online priamo úradu

573

Nová webstránka umožní občanom mať presný prehľad o všetkých nahlásených podnetoch a ich riešení. Obyvatelia Rače môžu odteraz oveľa adresnejšie podávať mestskej časti Rača svoje podnety na riešenie najmä enviromentálnych problémov v ich okolí. Webstránku nájdete na adrese https://mapy.raca.sk/ .

„Na našom oddelení sa denne venujeme množstvu podnetov, ktoré sa týkajú nedostatkov alebo možných vylepšení verejných priestorov v Rači. Nový mapový portál nám výrazne pomôže pri spracovávaní takýchto podnetov a zároveň poslúži ako prezentácia činnosti mojich kolegýň a kolegov na oddelení životného prostredia a dopravy. Tiež pôjde o moderný komunikačný kanál hodný 21. storočia,“ hovorí Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy.

Nahlasovanie podnetov je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať o aký druh problému ide, nafotiť danú situáciu telefónom, ktorý zároveň zaznamená jeho polohu a zaznačí ho do mapy. Alebo polohu môžete zadať manuálne, ak sa už pri danom vraku či skládke nenachádzate. V ponuke je aj prehľad všetkých podobných podnetov. Napríklad teraz na stránke úrad eviduje 73 autovrakov.

Mestský úrad chce touto aplikáciou zvýšiť svoju transparentnosť a poskytnúť občanom priamy dohľad nad riešením ich podnetov. Samozrejme, aj naďalej bude možné používať web https://www.odkazprestarostu.sk/.

Zdroj: MČ Rača