Všetky potrebné stavebné povolenia na prípravu športovej haly v Malackách sú už právoplatné

1480
Šport Aréna Malacky

Projekt športovej haly v Malackách sa krok po kroku posúva k realizácii.  Aktuálne sa skončil povoľovací proces a  všetkých päť potrebných stavebných povolení nadobudlo právoplatnosť. Mestský úrad na tom pracoval dva roky. Nebol to vôbec jednoduchý proces, asi najrozsiahlejší za našich sedem rokov, čo sme vo vedení samosprávy,“ zdôraznil primátor Juraj Říha. 

Je už dodaná aj realizačná dokumentácia na stavbu a začínajú sa prípravy procesu verejného obstarávania, vrátanie finalizácie rozpočtu, s ktorou sa pôjde do verejnej súťaže. 

Šport Aréna Malacky
Šport Aréna Malacky

Návrh arény predstavuje športový tréningový komplex, ktorého súčasťou bude okrem hokejovej haly aj multifunkčná športová hala pre kolektívne športy, silovo-kondičná príprava, priestory pre regeneráciu, hokejový trenažér, ubytovacie kapacity pre športovcov a potrebné technické zázemie. Aréna bude slúžiť obyvateľom Malaciek i celého okresu. Budú ju využívať rekreační športovci aj športové kluby na prípravu, takže bude znamenať dôležitý impulz pre amatérsky i profesionálny šport. Aréna bude vizuálne i funkčne zodpovedať úrovni 21. storočia. Podľa slov primátora sa takéto projekty realizujú raz za desiatky rokov: „Preto chceme, aby aréna nebola typicky fádnou sendvičovou krabicou a aj napriek prudkému nárastu cien stavebných materiálov sme s poslancami odhodlaní odovzdať verejnosti peknú stavbu.

Šport Aréna Malacky

Na výstavbu športovej arény poskytol štát dotáciu 1,5 milióna €. Jej financovanie bude kombináciou viacerých zdrojov: okrem štátnej dotácie sa zapoja aj mestské financie a investičný úver. Výsledná suma realizácie vyjde až z verejného obstarávania. 

Zdroj: malacky.sk