Vybudovanie cyklodopravného spojenia v obci Most pri Bratislave

797

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave.

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 291 757 €).

Okres: Senec

Obec: Most pri Bratislave

Celkové výdavky projektu: 336 933 €