Vyčarujme úsmev rodinám v núdzi: Rotary klub, Tesco Zlaté Piesky a Bratislavská župa pomáhajú rodičom v nepriaznivej situácii

520

Projekt „Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi“ organizácie Rotary klub Bratislava v spolupráci s Obchodným centrom Tesco Zlaté piesky, nad ktorým prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, sa zrealizoval aj v mesiaci september 2021.

Projekt je zameraný na pomoc rodinám v núdzi a osamelým rodičom v nepriaznivej sociálnej a náročnej životnej situácii. Ponúka možnosť nákupu potravín, odevov, obuvi, drogérie, potrieb do domácnosti a podobne v Obchodnom centre Tesco Zlaté piesky v maximálnej hodnote 450,- Eur. Organizácia Rotary klub Bratislava prispieva na tento nákup sumou vo výške 350,- Eur a Obchodné centrum Tesco Zlaté piesky finančnou poukážkou vo výške 100,- Eur.

Odbor školstva, mládeže a športu a Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a s riaditeľkami zariadení núdzového bývania každý mesiac vyberú jednu rodinu v nepriaznivej situácii, ktorej je nákup v rámci tohto projektu umožnený.