Výsadba verejnej zelene v Slovenskom Grobe

443

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výsadba verejnej zelene.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Slovenský Grob

Celkové výdavky projektu: 16 887 €