Výstavba prvej etapy obchvatu v Malokarpatsku je v plnom prúde

3189
Obchvat obcí Malokarpatska. Začiatok úseku v križovatke Triblavina

V septembri tohto roku začal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s výstavbou cesty v úseku od diaľničnej križovatky Triblavina po cestu III/1059 v katastri obce Chorvátsky Grob. Výstavba je už v plnom prúde a dokončená bude na jeseň budúceho roka.

„Obchvat na tomto mieste bol priam nevyhnutný. Bratislavský kraj je dopravný uzol, ktorý čelí obrovskému náporu ako sú kolóny či tranzitná doprava. Obyvateľom tak denno-denne znepríjemňujú život najmä v intraviláne miest a obcí v regióne Malokarpatska, predovšetkým v okolí Chorvátskeho Grobu, Pezinka či Modry. V najvyťaženejších úsekoch dosahuje denná intenzita dopravy bezmála 25 tisíc áut, čo je porovnateľné s intenzitou na diaľnici D1 v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji,“ zdôvodnil predseda BSK Juraj Droba. Novobudovaný úsek bude mať dĺžku 1,7 kilometra a pre obyvateľov dotknutých obcí a celého regiónu vzhľadom na jeho priame napojenie na diaľnicu D1 predstavuje významný krok.

Aktuálne na ceste prebieha úprava podložia a realizujú sa prvé preložky inžinierskych sietí. Začiatkom roku 2022 budú pokračovať práce na konštrukčných vrstvách samotnej vozovky, prípravné práce na okružnej križovatke na ceste III/1059 a budú sa realizovať premostenia ponad Dávidov kanál a Mlynský potok. Napreduje sa aj svýstavbou dvoch mostov, kde v súčasnosti prebiehajú práce na vŕtaní pilót, na ktorých budú založené opory mosta.

Projekt je financovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zhotoviteľom stavby je DOPRASTAV, a. s., ktorý predložil ponuku s celkovou cenou za dielo vo výške 3 939 194,69 eur s DPH.

Foto: BSK / Michal Feik

Pokračovanie v smere na Pezinok a Modru

Obchvat obcí Malokarpatska, ktorýpozostáva z viacerých etáp, prinesie zlepšenie dopravnej situácie, časovú úsporu pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí od tranzitnej dopravy. V súčasnosti je vo výstavbe prvá etapa projektu – prepojenie diaľničnej križovatky Triblavia s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Nasledovať bude pokračovanie v smere na Grinavu v Pezinku. Tretia etapa predstavuje obchvat Pezinka a Modry vrátane obchvatu Svätého Jura, Vinosadov a Dubovej.

„Celý obchvat obcí Malokarpatska by mal byť hotový do roku 2030, čo je v súlade s Plánom udržateľnej mobility BSK. Budúci obchvat musí byť napojený na TEN-T koridor, teda na diaľnicu D1, nakoľko sa jedná o kľúčovú podmienku financovania výstavby ciest II. triedy prostredníctvom externých zdrojov. Preto sme začali stavať obchvat od diaľničnej križovatky Triblavina,“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Súčasťou celého procesu je technická štúdia, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, územné konanie, výkup pozemkov, stavebné povolenie, súťaž na zhotoviteľa a samotná výstavba. Územné rozhodnutie na druhú etapu obchvatu od cesty III/1059 po Grinavu by podľa zástupcov župy malo byť vydané v budúcom roku.

Aktuálny stav prác si môžete pozrieť tu:

Video: Monika Kováčová, Michal Feik

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu