Výstavba obchvatu obcí Malokarpatska napreduje. Otvorený bude na jeseň

2315

Nový cestný obchvat obcí Malokarpatska je jeden z najväčších dopravných projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Prinesie zlepšenie dopravnej situácie v regióne, prispeje k zníženiu emisií a zlepší prepojenie územia so susedným Trnavským krajom. Prvá etapa sa už realizuje a to prepojením diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059. Aktuálne sa realizujú zemné práce v okolí budúcej okružnej križovatky na ceste medzi Chorvátskym Grobom a miestnou časťou Čierna Voda.

„Cesty v Bratislavskom kraji patria k najvyťaženejším na celom Slovensku. Po úzkych regionálnych cestách prúdi porovnateľný počet áut, ako na diaľnici D1 v Prešovskom či Košickom kraji. Nadmernou intenzitou dopravy trpia tiež obyvatelia obcí. Kvôli zápcham mešká aj prímestská autobusová doprava. Preto sme sa rozhodli, že začneme stavať obchvat, ktorý presmeruje tranzitnú dopravu mimo zastavaných území. Vďaka tomu zmenšíme kolóny, znížime objem emisií v obciach a skrátime cestovný čas,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.


Nový obchvat už na jeseň tohto roka spojí diaľničnú križovatku Triblavina s cestou III/1059 medzi Chorvátskym Grobom a miestnou časťou Čierna Voda. V mesiaci máj boli ukončené práce na dvoch mostných objektoch realizovaných v rámci stavby – ponad Dávidov kanál a Mlynský potok. Na hlavnom cestnom telese bola urobená aktívna zóna násypu a začali sa práce na samotných konštrukčných vrstvách vozovky. V rámci archeologického výskumu bol v stavebnej oblasti nájdený objekt, ktorý bol identifikovaný ako archeologicky významný nález s potrebou vykonania detailnejšieho výskumu. Aj napriek prebiehajúcemu archeologickému prieskumu by mali byť stavebné práce ukončené v plánovanom harmonograme. Cestu plánuje župa otvoriť na jeseň tohto roka.

Pozrite si video:

Bratislavský samosprávny kraj už pripravuje ďalšie etapy výstavby obchvatu v smere na Pezinok a Modru. Aktuálne prebieha spracovanie technickej štúdie trasovania v úseku Svätý Jur – Pezinok – Modra – Dubová. V mesiaci máj boli vykonané dopravné prieskumy a aktuálne prebieha spracovanie dopravno-inžinierskej štúdie, na základe ktorej budú určené parametre jednotlivých úsekov, ako aj križovatiek. Následne bude spracovaná hluková a emisná štúdia, ktorá bude slúžiť ako podklad pre spracovanie zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ukončenie spracovania technickej štúdie je plánované na koniec tretieho štvrťroka 2022, pričom následne začne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

„Už prvá etapa obchvatu významne pomôže najmä Chorvátskemu Grobu, Slovenskému Grobu či Vajnorom. Aby sme však pocítili efekt celého projektu naplno, je potrebné postaviť celý obchvat. To je však taká veľká investícia, že bez externých zdrojov to nebude možné zrealizovať. Preto všetko naše úsilie v oblasti financovania sústreďujeme na eurofondy,“ skonštatovala na kontrolnom dni na stavbe 16. júna podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová.

Projekt výstavby prvej etapy je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu