Výtvarné spektrum 2022: Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

1722

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre organizuje súťaž a výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni výtvarní tvorcovia vo veku od 15 rokov s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí od 17. 1. do 1. 4. 2022 a následnom dodaní výtvarných prác do Národného osvetového centra na Námestie SNP č. 12 v Bratislave.

Súťaží sa v 2  vekových skupinách – súťažiaci vo veku od 15 do 25 rokov a súťažiaci od 26 rokov.

Kategórie sú nasledovné:

  • maľba,
  • kresba a grafika,
  • priestorová tvorba,
  • insitná tvorba,
  • digitálna tvorba,
  • experiment a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a www.moska.sk

Výstava krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2022 sa uskutoční od 6. 7. do 23. 7. 2022 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Starom Meste. Súčasťou vernisáže výstavy 4. 7. 2022 vo Výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu bude aj odborný seminár s odborníkmi v oblasti výtvarného umenia spojený s odovzdávaním cien. Výstava je verejná, vstup na ňu je voľný.