Vyznačovanie parkovacích miest v Krasňanoch

1158

V rámci prípravy parkovacej politiky bude hlavné mesto Bratislava v najbližších týždňoch na uliciach Hubeného, Hlinícka, Černockého, Cyprichova a Pekná cesta postupne vyznačovať parkovacie miesta. Po spustení celomestskej parkovacej politiky na jeseň 2021 budú tieto parkovacie miesta slúžiť predovšetkým rezidentom tejto lokality, ktorých tak parkovacia politika zvýhodní.

Vyznačovanie parkovacích miest si vyžiada dočasné obmedzenia vo forme zákazu zastavenia. Jednotlivé úseky s termínom začiatku prác na nich nájdete na mape. Predpokladaný čas realizácie jedného úseku je približne týždeň, presný dátum obmedzení bude uvedený na dopravnom značení, ktoré bude vopred umiestnené v dotknutom úseku. Pred samotným vyznačovaním parkovacích miest môžu byť realizované lokálne opravy častí komunikácie a chodníkov, tieto budú rovnako označené dopravným značením.

„Aby bolo možné parkovacie miesta vyznačiť, prosíme vás, aby ste v úsekoch, ktoré budú vymedzené dopravným značením, v stanovenom termíne neparkovali. Vozidlá parkujúce za zákazom zastavenia môžu byť odtiahnuté.“ píše mesto na sociálnej sieti.

Kde budete môcť počas prác zaparkovať?

Práce budú prebiehať postupne, preto bude počas prác možné parkovať v okolitých uliciach, na ktorých bude mesto vyznačovať parkovacie miesta neskôr. Takisto je možné zaparkovať pri štadióne na Černockého ulici alebo v priestore nástupnej a výstupnej zastávky linky 75 na križovatke Vrbenského – Jozefa Hagaru, ktorá v súčasnosti dočasne nie je využívaná kvôli prebiehajúcej oprave Kadnárovej ulice.

Komplexné informácie o aktuálnych zmenách dopravy nájdete na https://bratislava.sk/sk/krasnany.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR