Vzdelávací online seminár sa venoval deťom ako svedkom násilia

690
Ilustračná foto.
Ilustračná foto.

V utorok 14. decembra sa uskutočnil seminár pre členov pracovnej skupiny Regionálneho akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na tému „Situácia detí, svedkov násilia.“

Vzdelávací seminár viedla Mgr. Apolónia Sejková, predsedníčka občianskeho združenia MyMamy, ktoré poskytuje odbornú sociálnu, psychologickú a právnu pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Práve deti, ktoré ako svedkovia násilia páchanom na matke sú obzvlášť zraniteľnou skupinou a násilie v rodine má na nich výrazne negatívny vplyv. Násilie páchané na matke, ku ktorej  majú deti silnú citovú väzbu má vážne dopady na prežívanie detí, na ich psychický vývoj, správanie a vnímanie okolitého sveta. Preto je veľmi dôležité neustále zvyšovanie informovanosti o probléme násilia na ženách a ich deťoch, skvalitňovanie odborných kompetencií pracovníkov  a   pracovníčok,   ktorí   prichádzajú  alebo  môžu  prichádzať do kontaktu so ženou, ktorá zažíva násilie, alebo je ním ohrozená.

Propagácia   nulovej    tolerancie  voči    násiliu,   dostupnosť    informácií o problematike, príčinách a jeho dôsledkoch, informácie o  možnostiach  pomoci, ochrany, podpory   a   dostupných  kontaktoch  na    organizácie  poskytujúce  odbornú pomoc je základným pilierom pre citlivejšie vnímanie tejto problematiky verejnosťou.

Ste ohrozená násilím? Pomoc nájdete TU.