Vznik Národného kultúrneho a kongresového centra podporí aj Bratislavská župa

1349
Pri vzniku centra spoja sily Bratislavský kraj a agenúra Slovakia Travel. Druhý zľava župan Juraj Droba, v strede generálny riaditeľ agentúry Václav Mika.
Pri vzniku centra spoja sily Bratislavský kraj a agenúra Slovakia Travel. Druhý zľava župan Juraj Droba, v strede generálny riaditeľ agentúry Václav Mika.

Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) bude spolupracovať s Bratislavským krajom a agentúrou Slovakia Travel.

Predstavitelia NKKC, BSK a agentúry Slovakia Travel podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom partnerstva je podpora a rozvoj kongresového turizmu na Slovensku. Veľkou pridanou hodnotou je aj zlepšeniu zberu a spracovania dát, ktoré poslúžia na rozvoj marketingu samotnej Bratislavy a Slovenska vo svete, čím prilákajú viac zahraničných návštevníkov.

,,Slovensko a Bratislavský samosprávny kraj majú všetky predpoklady na to, aby sa stali významným medzinárodným hráčom a prilákali desiatky tisíc kongresových turistov ročne. Našim cieľom je zlepšenie postavenia Bratislavy v medzinárodných rebríčkoch kongresových destinácií s cieľom do 10 rokov dostať Bratislavu do prvej tridsiatky európskeho rebríčka kongresových destinácií organizácie ICCA. Spolupráca s agentúrou Slovakia Travel a bratislavskou župou je preto logickým krokom, od ktorého očakávame synergický efekt,” uviedol po podpise memoranda Miroslav Križan, štatutárny zástupca NKKC.

Ako dodáva generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel Václav Mika: ,,V kongresovom turizme vidíme obrovský potenciál, ako naštartovať cestovný ruch v postpandemickej dobe. Ešte nikdy predtým sme na Slovensku neboli tak blízko, aby sme vybudovali centrum európskeho formátu. Myslím, že občianska iniciatíva NKKC posunula túto diskusiu na nový level. Pre našu agentúru je mimoriadne dôležité pracovať s exaktnými dátami, spolupracovať preto budeme na zbere dát a výmene informácií o kongresovom turizme. Ten bude mať pozitívny efekt na rozvoj cestovného ruchu v celoslovenskom meradle.” Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré vznikne v Bratislave, bude ťažiť z unikátnej polohy dvoch medzinárodných letísk, ako aj z rastúceho dopytu po kongresových službách, ktoré susedná Viedeň už nedokáže abstrahovať.

„Myslím si, že cestovný ruch je na Slovensku stále nedocenený a na župe sa to pokúšame zmeniť,“ – Juraj Droba.

,,Podujatia z kategórie MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sú vo svetových metropolách významnou časťou turizmu. Napriek tomu, aký obrovský prínos má cestovný ruch v tvorbe HDP, je na Slovensku stále nedoceneným sektorom. Vznik národného kultúrneho a kongresového centra má potenciál zásadne pomôcť rozvoju obchodného turizmu. Bratislava by sa tak dostala na svetovú mapu kongresového cestovného ruchu a priestory centra by slúžili aj na koncerty a rôzne kreatívne, či kultúrne podujatia. Som rád, že občianske združenie NKKC túto tému profesionálne podchytilo a radi budeme spolupracovať na rozvoji kongresovej turistiky v Bratislavskom kraji,” uviedol Juraj Droba, bratislavský župan.