Zastupiteľstvo župy schválilo návrh na urovnanie záväzkov v spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy. Župa založí novú cestársku spoločnosť

2566

XIX. zasadnutie Zastupiteľstva BSK 04.09.2020

Materiály na zastupiteľstvo nájdete TU.

NAŽIVO

Poslanci BSK si minútou ticha uctili pamiatku poslanca BSK Vladimíra Dolinaya, ktorý 25. júla tragicky zahynul pri automobilovej nehode.

Uprázdneného mandátu v župnom zastupiteľstve po zosnulom Vladimírovi Dolinayovi sa ujala Ľudmila Farkašovská, ktorá zároveň zložila sľub poslanca. Ľudmila Farkašovská pôsobí dlhodobo v komunálnej politike. V rokoch 2005 až 2009 bola poslankyňou zastupiteľstva BSK a vrokoch 2014-2018 námestníčkou Hlavného mesta Bratislava. Zároveň zastáva aj funkciu poslankyne Miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Poslanci BSK zvolili Ľudmilu Farkašovskú za členku v nasledovných Komisiách Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja: Komisia kultúry, Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu a Dotačná komisia.

Návrh na schválenie urovnania medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a.s.

Juraj Droba, predseda BSK

• Starostlivosť o regionálne cesty je priorita župy od nástupu nášho vedenia.
• Súčasné vedenie BSK zdedilo zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti RCB a je prvé, komu sa po desiatich rokoch podarilo problém začať systémovo riešiť.
• Spoločnosť RCB sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu. To sa nepodarilo žiadnemu vedeniu BSK predtým.

Dnes sa posúvame znovu o krok ďalej.
• Župa si nechala vypracovať analýzu možných variant zabezpečovania starostlivosti o naše cesty do budúcnosti.
• Za najlepší postup bolo vyhodnotené založenie novej spoločnosti s výlučnou účasťou župy.
• O tejto téme sme sa už spoločne bavili na predchádzajúcich zastupiteľstvách a naše aktivity smerujú k naplneniu tohto cieľa.
• To však nemení nič na veci, že je nutné ukončiť činnosť „starej“, teda súčasnej RCB.
• S tým je spojené aj vysporiadanie našich vzájomných záväzkov.
• Práve navrhované urovnanie patrí medzi kľúčové kroky, ktoré je nutné vykonať v záujme toho, aby RCB mohla byť kontrolovane zrušená a nahradená našu novou firmou.

• Zdôrazňujem, že chceme dosiahnuť kontrolované ukončenie činnosti súčasnej spoločnosti. Nikto z nás nemá záujem, aby spoločnosť skrachovala, teda išla do bankrotu. Pretože to by znamenalo veľmi veľa komplikácií – súdne spory, úroky z omeškania, sankcie, a ďalšie rôzne poplatky. Tiež by to mohlo ohroziť samotnú župu.
• Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky spoločnosť môže ísť do likvidácie len vtedy, keď má keď je likvidná, t. j. majetok je vyšší ako jej záväzky.
• Toto je aj odpoveď na otázku, prečo máme zaplatiť spoločnosti RCB približne 2,5 milióna eur ak vieme, že ideme založiť novú spoločnosť.
• Pretože, ak by sme tak nespravili, župa by sa aj tak záväzkov nezbavila a stálo by nás to významne viac prostriedkov ako teraz.
• Ak to mám povedať laicky, likvidácia firmy nás bude stáť menej ako konkurz, teda krach, bankrot.

• BSK má záujem byť serióznym partnerom a uhradiť svoje záväzky, ktoré jej v súvislosti s správou, údržbou a rekonštrukciou ciest vznikli.
• Ide o záväzky, ktoré sú riadne zdokladované.
• Práve z toho dôvodu sme po nástupe nami nominovaného vedenia RCB zahájili proces, ktorého účelom bolo zistenie skutočného stavu záväzkov medzi BSK a RCB tak, aby sme si ich mohli vzájomne vysporiadať.
• Tieto peniaze môžu byť následne zodpovedne použité na úhradu záväzkov RCB voči jej veriteľom.
• Verím, že nikto z nás nemá záujem, aby bola RCB druhým Váhostavom.

• Po vysporiadaní vzťahov medzi BSK a RCB bude naším nasledujúcim krokom založenie novej spoločnosti, ktorá bude postupne preberať činnosti „starej“ RCB a od určitého momentu ju úplne nahradí.
• Cesta sem nebola jednoduchá ani krátka a naši kolegovia tomu venovali tisícky hodín času, za čo im chcem na tomto mieste poďakovať.
• Som presvedčený o tom, že vďaka týmto krokom bude starostlivosť o naše cesty efektívnejšia a transparentnejšia.
• V stredu sme sa spoločnom rokovaní všetkých komisií o predloženom materiály spoločne bavili, a pevne verím, že naše riešenie podporíte.

Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK, predsedníčka Dozornej rady RCB

Spoločnosť v roku 2017 zdedila dlhy vo výške viac ako 1 mil. eur. Následne sme spravili vnútorný audit.
Kolegovia na tom strávili tisícky hodín. Dozorná rada bola informovaná a po každom zasadnutí Predstavenstva rokovala.
Zistili sme nárokovateľné pohľadávky RCB voči BSK vo výške približne 2,4 milióna eur. Preto máme dnes na stole návrh na urovnanie záväzkov medzi BSK a RCB.

Dušan Pekár, poslanec BSK

Vadí mi strašenie Váhostavom. Smerujeme k cielenej likvidácii RCB. Mohli sme to nechať “geniálnym manažérom” RCB bez toho, aby sme to museli riešiť my. Nemáme vysporiadané spory a a teraz máme rozhodovať o likvidácii RCB. Preto nepodporím tento materiál, lebo nás to bude stáť veľa peňazí a času.

Juraj Říha, poslanec BSK

Skladám obdiv županovi, že sa do toho pustil. Mrzí ma, že ľudia majú krvavé oči. Poďme sa baviť vecne. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú máme. Podporujem snahu, aby sme ukončili veci z minulosti. A ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa na príprave podieľali. Verím, že čas ukáže, že sme urobili dobrý krok.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Radšej sme mohli predať podiel za 1 EUR pánovi Rattayovi a on si to mal riešiť. Chýba mi na papieri, aký máme cieľ, čo môžeme čakať. Nečakala som, že po odkúpení niekto príde a povie, že musíme zaplatiť 2,5 mil. eur.

Peter Tydlitát, poslanec BSK

Boli sme od odborníka upovedomení, že s novou firmou bude aj nová história a nechceme pred sebou tlačiť balvan

Juraj Říha, poslanec BSK

Pani poslankyňa Hudáková, mali sme dostatočný priestor klásť otázky a dostali sme aj odpovede. Toto vyrovnanie nepôjde na úkor kapitálových výdavkov.

Martin Smeja, poslanec BSK

Oceňujem snahu župana aj celého tímu. Vstúpiť do tohto procesu nebolo jednoduché. Mať plnú kontrolu nad spoločnosťou bol dobrý krok. Som presvedčený o tom, že treba záväzok vyrovnať a potom bude nová spoločnosť pod vedením úradu BSK fungovať dobre.

Ján Buocik, poslanec BSK

Nie som presvedčený o tom, že záväzky nie sú premlčané. Neviem sa stotožniť s tým, že v prípade likvidácie firmy by to stálo BSK menej. Chcem požiadať všetkých, aby založenie spoločnosti sa udialo čo najskôr.

Dušan Dvoran, poslanec BSK

Mali by sme byť morálni a splniť si záväzky voči dodávateľom.

Peter Švaral, poslanec BSK

Privítal by som, keby tieto peniaze išli na niečo zmysluplné, ale treba záväzky vyrovnať. Čistíme si minulosť. Povinnosti sme si mali už dávno splniť.

István Pomichal, poslanec BSK

Som rád, že beží kontrola. Máme nové vedenie župy, lepšie a lacnejsie riešenie ako toto nie je. Bolo to prekonzultované so všetkými. Je to cesta, aby sme sa s tým vysporiadali.

Michal Drotován, poslanec BSK

Ako poslanci sme na viaceré problémy upozorňovali už v minulosti. Keď to má byť hrubá čiara, treba za minulosť aj niekoho potrestať. Bol by som rád, keby sa pokračovalo v kontrole. Takýto systém podnikania ako doteraz nie je vhodný.

Peter Tydlitát, poslanec BSK

RCB bola v minulosti zneužívaná predchádzajúcimi poslancami v rámci opráv ciest.

Dušan Pekár, poslanec BSK

Nesúhlasím, nešlo o predvolebné kortešačky. Aj Bratislava potrebuje opravovať cesty, preto župa prispela aj mestským častiam na konkrétne opravy.

Michal Drotován, poslanec BSK

V Rači nás RCB v minulosti tlačila, aby to robili oni, ale my sme išli cestou riadneho verejného obstarávania. A vyhrala firma, ktorá to potom aj reálne robila.

Martin Vlačiky, poslanec BSK

Ak tu právnik Buocik hovorí, že niektoré faktúry sú premlčané, nemám dôvod mu neveriť. V novembri bolo mimoriadne zastupiteľstvo k tejto téme a kritizoval som to, čo sa dialo. Dovolil som si kritizovať súčasné aj minulé vedenie RCB. Mal som úraz v čase, kedy sa riešila téma RCB a tiež tu chodia falošné maily ohľadom mojej osoby.

Juraj Droba, predseda BSK

Vždy som si vážil Vašu kritiku, aj si vážim Vašu prácu, aj keď sa v mnohom nezhodneme. Ale nenechajte sa ovplyvňovať spravodajskými hrami ani klebetami. Zásadne odmietam, aby ste ma spájali s útokom.

Juraj Štekláč, poslanec BSK

Je normálne plniť si záväzky. Je potrebné, aby aj BSK vyslal takýto signál. Preto materiál podporím.

Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK

Navrhujem urobiť hrubú čiaru za minulosťou. Treba čím skôr založiť novú spoločnosť. Preto navrhujem predložiť zastupiteľstvu BSK návrh na založenie novej akciovej spoločnosti za účelom správy a údržby ciest v Bratislavskom samosprávnom kraji.

István Pomichal, poslanec BSK

Žiadam poslancov, aby sme všetci podporili návrh, ktorý predniesla podpredsedníčka BSK, pani Ožvaldová.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Ďakujem kolegom za prípravu aj za príspevky. Mne chýba, že súčasťou materiálu nebol vnútorný audit. Ešte nebola ukončená kontrola a nemáme informácie o vnútornom audite. Chcem poprosiť o vyjadrenie hlavného kontrolóra. Rada by som mala stanovisko, že predložené riešenie bude konečné a že nebudu už vyplývať žiadne ďalšie záväzky.

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Suma 2,5 milióna predstavuje sumu, ktorú má BSK voči RCB uhradiť. Uznali sme len tie nároky, ktoré sú zdokladovateľné a vymožiteľné. Ak chýbali doklady, tak sme záväzok automaticky neuznali. Odkup akcií nemá žiadny vplyv na našu povinnosť hradiť záväzky. Bez ohľadu na to, kto je majiteľom akciovej spoločnosti. Aj vďaka slabšej zime a lepšej kontrole sme ušetrili približne 2 milióny, takže máme k dizpocíii veľkú časť financií na úhradu záväzkov. Zo zmluvy medzi BSK a RCB vyplýva naša povinnosť tieto záväzky uhradiť. Poslali sme Vám kompletnú tabuľku našich záväzkov. Všetky podklady, ktoré sme mali, sme poslancom poskytli. Ak chcete ktorú koľvek z tých faktúr vysvetliť, mohli ste si ju prísť pozrieť. Neevidujem žiadnu takúto požiadavku. Máte nárok kedykoľvek sem prísť a oboznámiť sa s detailami. Čo sa týka premlčania, toto sme brali do úvahy. Všetky nároky, ktoré navrhujeme uznať, sme označili ako také, ktoré by boli v prípade súdneho sporu efektívne vymáhateľné.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Pýtala som sa na jednu konkrétnu faktúru a dostala som odpoveď, že boli iné faktúry v poradí.

JUDr. Mrázová, právnička

Môžem Vás uistiť, že do tohto prípadu som vložila všetky svoje skúsenosti. Uisťujem Vás, že som hľada najoptimálnejšie riešenie a toto, čo máte na stole, je jediným optimálnym riešením. Pre BSK, RCB aj pre budúcnosť. Smerujeme k výmazu RCB aj k založeniu novej spoločnosti. Rada by som Vás poprosila o podporu tohto materiálu. Ak tak nespravíme, hrozia oveľa horšie následky pre všetky zúčastnené subjekty. Z právneho, vecného aj ekonomického hľadiska.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK

Dovoľte, aby som sa poďakovala môjmu tímu za profesionálne spracovanie materiálu, ktorý je výsledkom hĺbkovej analýzy. Osobitne Emilovi Pavlíkovi, JUDr. Mrázovej aj Rastislavovi Gajarskému. Snažili sme sa prestaviť RCB na efektívne fungujúcu spoločnosť. Na začiatku sme si odsúhlasili spôsob efektívnej kontroly. Ďalším krokom bolo vynegociovanie odkúpenie minoritného 32-percentného podielu od súkromného akcionára. BSK týmto dokázala, že jej záujmom je efektívne a transparentné riadenie spoločnosti. Viac ako prázdne slová, sa dôležitejšie činy a konštruktívne riešenia. Tento materiál je jedným z posledným krokov k tomu, aby sme uzatvorili staré a zle fungujúce. Aby sme mohli začať s čistým štítom a dobre fungujúcim modelom. Som na tento materiál hrdá.

Hlasovanie

Návrh na založenie novej akciovej spoločnosti za účelom správy a údržby ciest v Bratislavskom samosprávnom kraji.
ZA: 43, PROTI: 0, Zržali sa: 3

Hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku.
ZA: 35, PROTI: 4, Zdržalo sa: 7