XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 10.9.2021

1032