XXXI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 11.2.2022

960