Začal sa Týždeň vedy a techniky, súčasťou je i Festival vedy a techniky AMAVET

838

Od 1. septembra Asociácia pre mládež vedu a techniku spustila registráciu už 24. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021, kde žiaci stredných a základných škôl z celého Slovenska mali možnosť zrealizovať svoje nápady a prihlásiť bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. V pondelok sa začal Týždeň vedy a techniky, ktorý potrvá do nedele 14. novembra. Jeho súčasťou je aj 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET.

„AMAVET nám otvoril brány do sveta – či už išlo o súťaže, granty, jazykové pobyty alebo prijatie na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Tejto neziskovej organizácii patrí obrovská vďaka za to, čo robí pre mládež a vedu na Slovensku,“ povedal jeden z účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET Samuel Smoter. Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na svetové a európske prehliadky a súťaže.

Desiatky prednášok, festivalov, workshopov a ďalšie podujatia po celom Slovensku prinesie 18. ročník Týždňa vedy a techniky 2021. „Keďže sa Týždeň vedy a techniky koná počas tretej vlny pandémie nového koronavírusu, aj tentoraz sa forma prispôsobuje situácii. Väčšina podujatí bude preto opäť online,“ informovali organizátori. V pondelok sa konali dve prednášky. Témou prvej bol oxytocín, hormón lásky a pozitívnych emócií. V tej druhej sa prednášajúci zamerali na srdce, ale nie ako na symbol lásky, ale ako na najdôležitejší orgán v tele.

Svoje posolstvo počas otvorenia Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku odovzdajú aj osobnosti dnešnej netradičnej doby, predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík a slovenský vedec, ktorého poznáme vďaka vývoju slovenských PCR testov, Pavol Čekan.

Cieľom Týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky a spopularizovať ich v rámci spoločnosti. Taktiež zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín. Podujatia sú určené hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale aj mladým ľuďom.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Zdroj: amavet.sk