Začal sa Víkend zatvorených hraníc. Takto vyzeral workshop pre učiteľov

958

Ani sychravé piatkové ráno 12. novembra neodradilo odhodlaných učiteľov nášho kraja vydať sa do terénu. Práve unikátnym workshopom pre učiteľov sme otvorili Víkend zatvorených hraníc 2021.

Workshop Ohraničená sloboda, ktorý sme dnes uviedli do života, pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s CEDIN – Centrom edukácie a inovácií. Jeho cieľom bolo ukázať našim učiteľom, ako využiť koncept hranice a okolitého priestoru pre vyučovanie o období neslobody medzi rokmi 1948 – 1989, konkrétne o problematike železnej opony a jej vplyvu na život v československej spoločnosti.

V rámci workshopu sa učitelia oboznámili s konceptom využitia verejného priestoru ako vyučovacieho prístupu. Ten bol učiteľom predstavený prostredníctvom areálu pod Cyklomostom Slobody v Devínskej novej Vsi na nábreží rieky Moravy, v rámci ktorého je umiestnený aj Pamätník obetiam železnej opony, či replika bývalej signálnej steny.

Pozrite si celý program Víkendu zatvorených hraníc

Učitelia si priamo na mieste vyskúšali rolu žiakov a prostredníctvom rôznych aktivizujúcich úloh využívajúcich celý areál s novo osadenými informačnými tabuľami a veľkoformátovými dobovými fotografiami, zažili prínosy danej vyučovacej metódy na vlastnej koži.

Pozrite si video:

Druhá časť workshopu, ktorá sa presunula do interiéru miestneho Istracentra, pozostávala z didaktickej analýzy a metodického zhodnotenie prvej časti.

Z obdržanej spätnej väzby účastníkov workshop naplnil svoj cieľ nad očakávania organizátorov. Učitelia si odniesli praktické návody a rady ako pracovať s verejným priestorom vo vyučovaní, najmä v rámci humanitných predmetov akými sú dejepis, občianska náuka, slovenský jazyk či literatúra.

Areál, na ktorom sa workshop odohral, zriadil Bratislavský samosprávny kraj pri otváraní Cyklomostu Slobody pred 10 rokmi. V roku 2022 prejde kompletnou rekonštrukciou, vďaka ktorej bude ešte lepšie slúžiť vyučovaniu v prírode ale aj oddychu pre rodiny aj športovcov. Okrem osadenia stálych interaktívnych informačných tabúľ a vybudovania novej a rozsiahlejšej repliky signálnej steny, či sedenia pri Ropíku, pribudnú aj nové prvky work-outovej zóny a zázemia pre cyklistov.

Veríme, že plánovaná úprava areálu na tematickej ceste železnej opony a novembrový workshop motivuje ďalších učiteľov k hodinám priamo na miestach, ktoré dýchajú históriou.

Foto: BSK/ Monika Kováčová