Začalo sa s opravou vozovky M.SCH.Trnavského v Dúbravke

798

Hlavné mesto Bratislava začalo s opravou komunikácie M. Schneidera-Trnavského v úseku Harmincova – Bagarova. Plán mesta je odfrézovať poškodenú vrstvu vozovky, vymeniť prídlažbu a obrubníky a položiť nový asfaltový kryt.

Práce budú prebiehať vo viacerých etapách, počas prvej etapy prác bude dočasne zrušené ľavé odbočenie a otočenie z Karlovej Vsi na Hanulovu a zároveň bude prikázané pravé odbočenie z Bagarovej aj Hanulovej.

  • Vodiči, ktorí by chceli odbočiť z Karlovej Vsi na Hanulovu a z Bagarovej prejsť na smer Karlova Ves, sa tak budú musieť otočiť na križovatke s Janka Alexyho.
  • Vodiči, ktorí by z Hanulovej chceli ísť doľava na koniec Dúbravky, sa budú musieť otočiť na prejazde pri Iuvente.

Predpokladané ukončenie prvej etapy je 1. novembra o priebehu prác počas ďalších etáp má hlavné mesto informovať.

Zdroj: Dúbravka