V piatok 12. februára sa uskutoční online rokovanie Zastupiteľstva BSK

2029

Zajtra sa uskutoční XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a to online formou.

Poslanci budú diskutovať a schvaľovať viaceré body, medzi inými  návrh na menovanie Renáty Názlerovej do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2020, či návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava v roku 2021.

Online Zastupiteľstvo nájdete na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk od 9:00 hodiny.

Materiály na rokovanie nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-12-februar-2021/