Základná škola Dubová má nové multifunkčné ihrisko s veľkou zelenou plochou

1211

Základná škola Dubová v Starom Meste sa môže pochváliť asi najväčšou zelenou plochou v okolí budovy, no ihrisko, ktoré k exteriéru patrí, bolo dlhodobo v zlom stave. Od konca septembra však žiaci školy môžu využívať celkom nový, multifunkčný športový areál.

Realizácia multifunkčného ihriska je prvou etapou prác na zväčšenie kapacity ZŠ Dubová. Projekt bude pokračovať nadstavbou školy, na jej konci pribudne viacero nových tried,“ vysvetlila starostka Nového Mesta Zuzana Aufrichtová.

„Prvoradým cieľom bola rekonštrukcia existujúcej poškodenej asfaltovej plochy malého ihriska na dvore školy,“ upresnil Lukáš Kamenistý, vedúci investičného oddelenia, ktoré rekonštrukciu zastrešovalo. Staré Mesto upravilo aj okolie ihriska, vrátane priľahlých chodník a zelených plôch.

Po zabezpečení drenáží a odvodnení plochy ihriska, práce pokračovali inštaláciou nových podkladných konštrukčných vrstiev, osadením obrubníkov a zhotovením dvojvrstvového športového povrchu. „Ide o športový povrch TARTAN EPDM, ktorý vyhovuje športovým potrebám aj všestrannému využitiu na športové účely,“ upresnil Kamenistý.

Nové ihrisko doplnili aj kvalitné hracie a športové prvky – bránky, sada na volejbal – stĺpiky, siete, príslušenstvo. Ihrisko je oplotené, nechýbajú ochranné obvodové siete.

Zdroj: Staré Mesto, Foto: Lukáš Kamenistý