Základné školy budú v Starom Meste v pondelok a v utorok zatvorené

1017

Na základe odporúčania hlavného mesta a po konzultácii so základnými a materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta budú mať žiaci našich škôl v pondelok a utorok 13. a 14. septembra riaditeľské voľno.

Ide o opatrenie súvisiace s návštevou pápeža Františka na Slovensku a dopravnými obmedzeniami, ktoré dočasne ovplyvnia mobilitu v meste a teda aj možnosť dopraviť sa do školy. Mnohí učitelia a zamestnanci dochádzajú do škôl z iných častí mesta mestskou hromadnou dopravou.

O riaditeľskom voľne dostali prostredníctvom edupage informáciu rodičia žiakov všetkých staromestských škôl, v prípade, že súčasťou základnej školy je aj materská škola, voľno sa týka aj škôlkarov.

Dve materské školy (Ferienčíkova a Heydukova) budú zatvorené tiež. „Ide o škôlky, do ktorých vozíme denne čerstvú stravu, čo by vzhľadom na dopravné obmedzenia bolo po tieto dva dni problematické,“ približuje mestská časť Staré Mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy