Základnú školu Plickova prevzal zhotoviteľ stavby, práce začnú v stredu

1086

Ide o najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Zástupcovia mestskej časti Rača odovzdali spoločnosti Kami Profit stavenisko ZŠ Plickova, ktorá sa po rekonštrukcii stane modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Bude v nej 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať žiakov už v septembri 2023.

„Zmluva na obnovu je po ukončení verejného obstarávania uzatvorená na sumu 5 650 986,74 eur, čo je po elektronickej aukcii úspora 22,39 percent oproti pôvodnému výkazu-výmeru,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Práce začnú asanáciou časti zadného traktu, ktorý je výrazne staticky narušený. „Hneď potom pôjdu dole strechy, aby sme čo najskôr stavbu uzatvorili a mohli pokračovať v búracích prácach v interiéri objektu,“ hovorí stavbyvedúci Peter Jach z Kami Profit, ktorý už viedol práce na rekonštrukcii dvoch škôl. Podľa jeho slov najnáročnejšia bude hneď prvá fáza rekonštrukcie, teda asanácia časti objektu.

Mestská časť koncom júla podala žiadosť o príspevok z fondov EÚ vo výške 2,85 milióna eur na rekonštrukciu školy. „Chcel by som poďakovať kolegom – p. Ohrádkovej, p. Borovskému, p. Gumenickému, p. Semancovi, p. Korduliakovej, p. Tóthovi a ďalším, za ich prácu a vklad do tohto náročného projektu žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ dodal starosta Drotován.

Zároveň minulý mesiac mestská časť Rača získala z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 387 325 eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova. Ide približne o 50 percent predpokladaných nákladov na opravu telocvične.

Cieľom Rače je opätovne oživiť budovu, ktorá bola do roku 2007 súčasťou siete škôl, no pre zhoršujúci sa stav bola vyradená a v roku 2008 uzatvorená. V súčasnosti je v havarijnom stave, čo je smutné najmä vzhľadom na akútny nedostatok miest na základných školách, ktorý sa nepodarilo vyriešiť ani zvyšovaním kapacít v existujúcich vzdelávacích zariadeniach.

Zdroj: MČ Rača