Zámocký park v Pezinku je opäť otvorený

882

Zámocký park je opäť otvorený pre verejnosť, avšak v obmedzenom režime. To znamená, že chodníky okolo jazera budú označené a uzavreté zábranami.

Dôvodom uzavretia bola v prvom rade bezpečnosť návštevníkov. Stromy boli zaťažené množstvom snehu, čo v kombinácii s vetrom cez víkend predstavovalo riziko. Mestský podnik služieb zabezpečil vyčistenie a odvoz polámaných a popadaných konárov z parku. Práce budú pokračovať, keď pôda zamrzne alebo vyschne.

Ľudia si tak opäť môžu užívať prechádzky a vianočnú atmosféru vyzdobeného parku.

Zdroj: Mesto Pezinok