Zariadenia sociálnych služieb opäť poskytujú ambulantnú službu

1533

Na základe usmernenia hlavného hygienika a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, uvoľňuje Bratislavský samosprávny kraj opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oddnes je otvorená denná forma poskytovania sociálnych služieb, umožnené sú návštevy či krátkodobé vychádzky klientov, samozrejme za dodržiavania protiepidemiologických odporúčaní.

V posledných týždňoch sa na mňa obracalo veľa rodičov s prosbou o pomoc. Boli vyčerpaní z toho, že už mesiace sa sami venujú deťom, ktoré sú iné a vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Bola to veľmi komplikovaná situácia, pretože my síce sme zriaďovateľom zariadení, ale rozhodnutie o opätovnom otvorení ambulantných sociálnych služieb robí Hlavný hygienik SR. Snažili sme sa byť celú dobu zasiahnutým rodinám nablízku a pomôcť im uchopiť túto situáciu. Ďakujem všetkým rodičom a opatrovníkom za trpezlivosť a lásku, ktorú počas posledných mesiacov venovali svojim blízkym. A my aj naďalej budeme robiť všetko pre to, aby župné zariadenia sociálnych služieb boli miesto, kde klienti majú kvalitnú starostlivosť, láskavý prístup a sú tam spokojní,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.