Zastupiteľstvo župy bude rokovať o obnove synagógy vo Sv. Jure aj o novom vicežupanovi

824

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa opäť stretnú tento piatok o 9:00 hodine, aby spoločne prerokovali viacero materiálov. Týkať sa budú školstva, zdravotníctva, dopravy, či kultúry.

Zaoberať sa budú Návrhom voľby podpredsedu BSK, či Návrhom na schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy vo Svätom Jure. Na programe bude Návrh Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 –2030 a Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu s názvom „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob -Čierna Voda“. Župní poslanci budú prerokovávať aj Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019 – 2022 (aktualizácia 2020), ale aj ďalšie témy.

Materiály na rokovanie nájdete TU.

Zasadnutie Zastupiteľstva môžete sledovať na www.bratislavskykraj.sk.