Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 11. september 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 11. september 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 11. september 2020

Dokumenty

Pozvánka na XX. zasadnutie Z BSK 11. 09. 2020
289.4 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 11.09.2020
788.8 KB
UZNESENIA Z BSK 11. 09. 2020
800.8 KB
Výsledky hlasovaní 11. 09. 2020
430.8 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 11. 09. 2020
593.7 KB
Zápisnica volebnej komisie k voľbe podpredsedu BSK 11. september 2020
186.5 KB

Kompletné materiály na stiahnutie vo formáte ZIP
Materiály na rokovanie Z BSK 11.09.2020
18.7 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 11. jún - 20. august 2020
419.8 KB
02. Voľba podpredsedu BSK
157.5 KB
03. Kúpa NKP synagógy vo Svätom Jure
167.7 KB
03. Kúpa NKP synagógy vo Svätom Jure_prílohy
5.1 MB
04. Nájom časti parc. č. 508_2 k.ú. Ivanka pri Dunaji - EURO INVEST
243.1 KB
04. Nájom časti parc. č. 508_2 k.ú. Ivanka pri Dunaji - EURO INVEST_prílohy
4.8 MB
05. Odpočet AP september 2020
110.9 KB
05. Odpočet AP september 2020
638 KB
05. Odpočet AP september 2020_stanoviská komisií
98.4 KB
06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030
148.3 KB
06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030_Koncepcia
3.2 MB
06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030_stanoviská komisií
93 KB
07. žiadosť o NFP križovatka Triblavina
217 KB
07. žiadosť o NFP križovatka Triblavina_stanoviská komisií
98.2 KB
08. Schválenie návratných fin. výpomocí MF SR
239.5 KB
08. Schválenie návratných fin. výpomocí MF SR_stanoviská komisií
101 KB
09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020
205.2 KB
09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020_Správa
1.4 MB
09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020_stanoviská komisií
144.7 KB
10. Dodatok č. 1 k ZL DSS Plavecké Podhradie
181.9 KB
10. Dodatok č. 1 k ZL DSS Plavecké Podhradie_príloha
289.2 KB
11. Dodatok č. 8 k ZL ZSS ROSA
182 KB
11. Dodatok č. 8 k ZL ZSS ROSA_prílohy
1.1 MB
12. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ aktualizácia 2020
1 MB
12. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ stanoviská komisií
114.6 KB
13. THK Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020
158.9 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah