NAŽIVO: Zastupiteľstvo župy sa zaoberá koncepciou rozvoja športu a mládeže či stratégiou rozvoja zdravotnej starostlivosti

1153
Zastupiteľstvo BSK

V piatok 9. septembra opäť zasadli poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Na programe je koncepcia rozvoja športu a mládeže či stratégiou rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026.

Poslanci rokujú aj o stratégie Bratislava SMART Region. Župní poslanci budú ďalej prerokovávať aj majetkové záležitosti, správu hlavného kontrolóra, odpočet akčného plánu či zmenu rozpočtu.

Materiály na rokovanie nájdete TU.