Zasadnutie zastupiteľstva 9. septembra 2022

Dokumenty

Pozvánka na XXXIV. zasadnutie Z BSK 09. 09. 2022

Prezenčná listina poslancov Z BSK 09.09.2022

Vysledky hlasovania Z BSK 09. 09. 2022

Uznesenie Z BSK č. 516_2022_Úradný záznam o zrejmej chybe

UZNESENIA Z BSK 09.09.2022

Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 09. 09. 2022

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 4. jún – 19. august 2022

02. Monitoring k 30. 06. 2022

02. Monitoring stanoviská

02. Monitorovacia stanoviská

02. Monitorovacia správa_Aktualizácia IP

03. Anhang_1_Preise_Tarife_DE_korr_Endversion

03. Anhang_2a_BA_Hainburg_Fahrplan_DE_komm.

03. BUS_901_tarify a ceny_3.8.2022_Bukovčák_BSK

03. cestovný

03. Doplnenie_Bukovčák

03. Materiál pre rokovanie zastupiteľstva_Bukovčák

03. Stanoviská komisií

03. Vertrag_Bus_BA_Hainburg_BSK_NOE_akk_FIN

03. Zmluva_Bus_BA_Hainburg_BSK_NOE_akk_FIN

04. VZN školstvo 2022

04. VZN školstvo 2022_1

04. VZN

05. Koncepcia stanoviská

05. Koncepcia školstva

05. Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2022 – 2026

06. Katastrálna mapa Donnerova

06. Geometrický plán č. 146_2022

06. Znalecký posudok č. 181_2022

06. Znalecký posudok č. 178_2022

06. Znalecký posudok č. 177_2022

06. Zámena pozemkov BSK a Hl. Mesto

06. Výpis LV č. 2863

06. Katastrálna mapa PKV_rozsah zámeny

06. Katastrálna mapa Galvaniho

07. pôdorys

07. Rovniankova

07. Stanovisko Družstva

08. Chorvátsky Grob, nájom, prílohy

08. Chorvátsky Grob, nájom_zastupiteľstvo

09. Nájom cesty II_510_ BRUK s.r.o._prílohy

09. Nájom cesty II_510_BRUK s.r.o.

10. DOMOV – DÚHA, Kľukatá ul_zast

10. DOMOV – DÚHA, Kľukatá ul_zast_príloha

11. Materiál Z BSK – vecné bremeno ZSD_trafo Aréna

11. Vecné bremeno ZSD_trafostanica Aréna

11. Vecné bremeno ZSD_trafostanica Aréna_prílohy

12. ZSD_Tomášov_zast, prílohy

12. ZSD_Tomášov_zastupiteľstvo

13. Merema

13. ZL_dodatok2_zastupitelstvo

13. ZL_MEREMA

14. Strategia rozvoja zdrav starostlivosti v BSK

14. Strategia zdrav starostlivosti_dôvodová správa

14. Stratégia zdravotnej starostlivosti_stanoviská komisií

15. Z BSK ,Pers.obs.EK,stanoviska kom

16. Odpočet AP k 9. 9. 2022

17. Bratislava_SMART_Region_FINAL

17. Kosielka_Z BSK_SMART stratégia

17. Stanoviská komisií Z BSK

18. Kosielka_Zastupiteľstvo – Správa SRV 2021

18. Správa o plnení SRV_2021

18. Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

19. DUR – Racianska 78 – Pristavba KC

20. ÚHK Správa

Vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN

Vyhodnotenie PK k Návrhu VZN, kt. sa mení VZN č. 1-2022

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac