Zažite históriu Rimanov

2155
Antická Gerulata Rusovce
Antická Gerulata Rusovce

Bratislavské Rusovce a rakúska obec Petronell – Carnuntum si pomôžu v rozvoji. Vďaka spoločnému projektu nám priblížia históriu týchto zaujímavých pohraničných oblastí.

Obce spoločne pripravili projekt „Rimania – zažite históriu“ a budú sa usilovať o finančné zdroje z programu INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko. Projekt pomôže naplno využiť potenciál rímskeho kultúrneho dedičstva na oboch stranách. Archeologické hodnoty budú veľkým lákadlom pre turistov a pomôžu tak rozvoju obcí. Zároveň budú pribúdať ďalšie chodníky a cyklotrasy, ktoré ich prepoja. Táto spolupráca je dobrou správou pre celý región, pretože nielen posilní turizmus, ale zároveň nám ešte viac otvorí dvere k ďalším skvelým projektom s Rakúskom.

Archeologické vykopávky z rímskych čias 

Marktgemeinde Petronell-Carnuntum a Mestská časť Bratislava-Rusovce uzavreli partnerstvo s cieľom posilniť cezhraničnú výmenu medzi obcami, združeniami a obyvateľstvom, najmä v oblasti ochrany a zhodnocovania nášho kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom. Projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju oboch obcí ako atraktívnych turistických destinácií. 

V obidvoch komunitách sa nachádzajú archeologické rímske vykopávky a múzeá, ktoré sprístupňujú verejnosti starorímsku kultúru a sú súčasťou stredoeurópskeho kultúrneho dedičstva. Môžeme aj konštatovať, že tieto komunity sú vnímané ako najdôležitejšie turistické destinácie cezhraničného regiónu BAUM.  

Obec Petronell-Carnuntum a Mestská časť Bratislava-Rusovce plánujú spoločný projekt INTERREG V-A SK-AT s cieľom zatraktívniť historické niekdajšie rímske mestá Carnuntum a Gerulata pre cezhraničný cestovný ruch. Odhadovaný rozpočet je 900 tisíc eur. 

Projekt podpísali starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová a starosta obce Petronell Carnuntum Martin Almstädter. Na snímke druhý zľava župan Juraj Droba.

Na čo sa môžete tešiť 

 • Investície do cyklotrás a chodníkov v okolí kultúrnych najzaujímavejších miest (tzv. „hotspots“) – tak ako obec Petronell-Carnuntum aj Mestská časť Bratislava-Rusovce plánujú zrekonštruovať či vybudovať chodníky a cyklotrasy vo svojich obciach. Tieto trasy v budúcnosti umožnia lepšiu dostupnosť rímskeho mesta Carnuntum, ako aj Gerulata a ďalších kultúrnych „hotspots“ a úzke prepojenie s inými miestami. 
 • Na obidvoch miestach ako aj na cyklotrasách, resp. okružných cestách k nim vedúcich budú zriadené nové informačné body/informačné tabule. Tieto by mali návštevníkom jasným a viacjazyčným spôsobom opísať príslušné kultúrne lokality a poskytnúť zrozumiteľný prehľad o tom, ktoré pamätihodnosti a múzeá navštevujú a ako je možné sa k nim dostať. 

V Mestskej časti Bratislava-Rusovce:

 • pribudnú nové chodníky k historicky zaujímavým miestam s informačnými smerovými tabuľami a malým parkoviskom pre ich návštevníkov, t. j. k Múzeu Gerulata (ulica Laury Henckel) a k Národnej kultúrnej pamiatke Dom s hypocaustom (Irkutská ulica)
 • zrealizuje sa úprava vstupnej brány a oplotenia Múzea Gerulata, ako aj vyhotovenie elektronických informačných viacjazyčných tabúľ  a informácií s nemeckými, maďarským a anglickými textami
 • osadia sa umelecky spracované cyklostojy s nápisom GERULATA,  ktoré budú umiestnené pri samotnom vchode do Múzea Gerulata, ako aj na ďalších 10 miestach Rusoviec
 • na cyklotrasách sa plánujú osadiť napodobneniny rímskych kameňov s QR kódmi, ktoré sú v SR veľmi populárne hlavne v dôsledku rozšírenia smartfónov a dátových balíčkov, turisti získajú informácie o dejinných udalostiach osídlenia Gerulata
Römerstadt Carnuntum, múzeum venované Rímskej ríši v rakúskej obci Petronell-Carnuntum
Römerstadt Carnuntum, múzeum venované Rímskej ríši v rakúskej obci Petronell-Carnuntum

V meste Petronell-Carnuntum: 

 • vznikne Parkovisko Infopoint „Römerstadt-Carnuntum“
 • vznikne Infopoint „Hedeintor Petronell – Carnuntum“
 • zmodernizuje sa múzeum „Auxiliarkastell“ v kultúrnom dome v Petronell – Múzeum bude zatraktívnené a viacjazyčné 

Podujatia a osveta 

Zámerom projektu je sprístupnenie starorímskych dejinných udalostí na území dnešných Rusoviec širokej verejnosti populárnou formou.

 • V parku pri kaštieli sa vybuduje replika mestečka s kultúrnym pódiovým predstavením. Mestská časť zorganizuje dobový historický sprievod Divadelno-kaskadérskej spoločnosti TOSTABUR ESPADRONES (cez Maďarskú ulicu) k Múzeu Gerulata. Jedná sa o najstaršiu šermiarsku skupinu na Slovensku, ktorá šermiarske umenie vníma nielen ako bojové umenie, určené na likvidáciu súpera, ale hlavne ako  spojenie krásy pohybu a funkčnosti konania. Predstavenie „Hrdinské báje antického Ríma“, ktoré plánujú Rusovce zorganizovať, je veľkolepým predstavením antického typu plné dejinných udalostí, mýtov, vášní i poučenia. Tovarišstvo predvedie aj ukážky techník a života rímskeho vojska, ako aj atmosféru gladiátorských hier“.
 • Premietať sa budú filmy a uskutočnia sa prednášky s tematikou starých Rímskych čias v kine Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
 • Mestská časť zorganizuje výmenné pobyty detí, kultúrnych pracovníkov, dôchodcov, ako aj ostatného obyvateľstva Petronell Carnutum a Rusoviec, ktorých obsahom bude návšteva múzeí Carnuntum a Gerulata, zorganizovanie prednášok, kvízov a workshopov (modelovanie a maľovanie) na tému „Rímske cesty Gerulata-Carnuntum“.
 • Vypracuju sa spoločné viacjazyčné reklamné materiály, filmy a podobne.
 • Vzniknú jednotné a vkusné smerovníky v MČ Bratislava-Rusovce, ktoré už od hlavnej cesty, ako aj od smeru Jarovce a Kittsee  nasmerujú turistov na hlavné historické miesta záujmu v Rusovciach.