Železnice revitalizujú svoje predajné miesta

618

Predajné miesta na železničných staniciach majú postupne dostať jednotný dizajn. Železničná spoločnosť Slovensko v rámci budovania vizuálnej identity začala postupne s revitalizáciou svojich zákazníckych centier a predajných miest.

Po vizuálnej transformácii 13 zákazníckych centier bola na jeseň 2020 vykonaná aj revitalizácia prvého predajného miesta na železničnej stanici v Malackách.V rámci revitalizácie sa stena na strane pokladní vymaľovala nabielo, odstránili sa staré nástenky, osadili sa nové panely so špeciálnym dorazom do podlahy, ktorý slúži ako označenie vystupujúcej časti panelu do priestoru pre nevidiacich (doraz prešiel schválením Únie nevidiacich a slabozrakých), všetky informácie sa presunuli do informačnej knihy, ktorá je súčasťou nového panelu, ako aj na novú digitálnu obrazovku, na ktorej sa zobrazujú informácie o mimoriadnostiach či prípojných spojoch MHD a ktorá bude slúžiť aj na marketingové účely ZSSK,priblížil modernizáciu Tomáš Kováč, hovorca ZSSK.

Na základe zrealizovaného prieskumu Železničná spoločnosť uvádza, že nový dizajn predajného miesta hodnotí pozitívne veľká väčšina opýtaných cestujúcich. Taktiež sú cestujúci spokojní aj s dostupnosťou informácií. Po skúsenostiach s pilotnou revitalizáciou chce spoločnosť pokračovať v redizajne ďalších predajných miest, ktorých má v súčasnosti vyše 200. Modernizácia, odstránenie vizuálneho smogu, jednotný štandardizovaný dizajn či prehľadnosť informácií – to všetko budú po novom spĺňať jednotlivé predajné miesta ZSSK, čo cestujúcim prinesie lepšiu orientáciu na staniciach a zároveň sa tým podporí značka ZSSK,“ približuje hovorca ZSSK prínosy revitalizácie.

V súvislosti s ochranou zdravia počas prebiehajúcej pandémie sa spoločnosť rozhodla inštalovať na železničných staniciach dezinfekčné dávkovače pre cestujúcich. Na konci januára boli namontované dávkovače s dezinfekčným prostriedkom na 4 bratislavských staniciach a to Bratislava hl. st., Bratislava-Vinohrady, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka. Štandardne sa bude osádzať 1 dávkovač, v prípade väčších staníc môžu byť umiestnené aj 2 kusy dávkovača na stanici.

Zdroj: imhd.sk