Ženy majú sviatok ! Pripomíname si Medzinárodný deň žien

5327

8. marec patrí všetkým ženám po celom svete. Prvý marcový víkend oslavujeme Medzinárodný deň žien. Mame, babke, sestre, či priateľke by ste v tento deň mali vzdať úctu a potešiť ich kvietkom, malým darčekom či milým slovom.

MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý vyhlásila OSN k výročiu štrajku 400 – tisíc newyorských krajčírok v roku 1908. Ženy sú odjakživa veľké bojovníčky a pred 112 rokmi bojovali za zrušenie desaťhodinové pracovného času, proti nízkym mzdám, pracovným podmienkam a za rovnoprávnosť.

Tradícia oslavovať Medzinárodný deň žien bola zavedená v roku 1910 na Medzinárodnej ženevskej konferencií a po druhej svetovej vojne tento deň začali sláviť viaceré krajiny ako sviatok žien, dokým ho OSN v roku 1977 nevyhlásila za oficiálny sviatok a vyzvala krajiny sveta, aby venovali jeden deň v roku na oslavy práv žien, rovnoprávnosti a medzinárodného mieru.

V ČSR sa Medzinárodný deň žien konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol zrušený a od roku 1938 až do 1945 sa MDŽ nekonal. Po roku 1945 bol obnovený a odvtedy si nežné pohlavie pripomíname každý rok.

Bratislavský samosprávny kraj želá všetkým ženám príjemné prežitie tohto dňa, veľa lásky, šťastia a zdravia.

Zdroj: Wikipedia