Žiacke školské rady sa zmenili na školské parlamenty

874

Na konci uplynulého roka nastala novelizácia zákona o obecnom zriadení a priniesla so sebou isté zmeny v názvosloví a fungovaní bývalých žiackych školských rád. S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa žiacke školské rady nazývajú školské parlamenty.

Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo venuje podpore mladých ľudí v kraji aj prostredníctvom školských parlamentov a participácii mladých ľudí na školách. Našim partnerom v týchto snahách je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Po vzájomnej diskusii sme si stanovili spoločné aktivity pre rozvoj školských parlamentov pre nadchádzajúci polrok.

Aj tento rok pokračujeme v sérii online webinárov pre koordinátorov školských parlamentov s názvom Kick-up! Koordinátorom tak ponúkame možnosť vybrať si z viacerých zaujímavých tém, pričom každá z nich im poskytne nové poznatky a inšpirácie v rôznych aspektoch ich práce. Pripravuje sa aj obľúbené akreditované vzdelávanie Refresh, ktoré sa snáď už tentoraz podarí zrealizovať v prezenčnej forme.

Ďalej budeme pokračovať v sieťovacích stretnutiach členov školských parlamentov a ak sa všetko podarí ako máme naplánované, budú môcť absolvovať aj zaujímavé rozvojové programy, ktoré im pomôžu posilniť vzájomnú spoluprácu a nadobudnúť nové zručnosti v tímovej práci aj projektoch.

V neposlednom rade sme pripravení rozbehnúť unikátny projekt v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Participatívne rozpočty na školách BSK. Pilotný ročník sa žiaľ v dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s pandémiu nepodarilo plnohodnotne uskutočniť. Tento rok vybrané školy budú môcť absolvovať celý program participácie a rozhodnú tak transparentne a slobodne o tých najlepších projektoch zo svojej školy pre svoju školu.